ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Fiziopont Kft. (1122 Budapest, Alma utca 10. A. ép.; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) egészségügyi szolgáltatásait – azaz mozgásszervi problémákra alkalmazott különböző terápiákat és APPI Rehabilitációs Pilates Oktatói tanfolyamokat - igénybe vevő érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett „Budapestfizio” rendelőben (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21.; a továbbiakban: Rendelő) valamint a Szolgáltató által fenntartott http://www.budapestfizio.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

A Szolgáltató külön felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adta, azt jogosult bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint. 

1.  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN

1.1.    A honlap naplózása

 1.1.1.   Webszerver naplózása

 A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza az Érintett tevékenységét a szolgáltatások működésének biztosítása céljából. Ennek során az alábbi adatok kezelésére kerül sor: IP cím, eszköz és böngésző adatok, amelyek önmagukban az Érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. online foglalási űrlapon megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel az Érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik.

 A honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja az Érintett.

1.1.2. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

A külső szolgáltatók szervere közvetlenül az Érintett számítógépével áll kapcsolatban, és a külső szolgáltatók a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, az Érintett böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt érintetti adatokat (például IP cím­, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére az alábbi elérhetőségen: http://www.google.com/analytics/

A honlap a Facebook, a Google+ szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a facebook.com, a plus.google.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a https://www.facebook.com/privacy/explanation; http://www.google.com/intl/hu/policies címeken adnak részletes felvilágosítást.

A más honlapokra mutató linkek esetében azok adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával az Érintett elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

1.2.   A honlap cookie kezelése

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor az Érintett egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, így többek között információt gyűjtenek, megjegyzik az Érintett egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik egy weboldal használatát az Érintettek számára.

A Szolgáltató sütiket az Érintettek azonosítása, az Érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása és az adatvesztés megakadályozása céljából használ.

 1.2.1.  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

 Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy az Érintettek böngészhessék Honlapunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Érintett által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik az Érintett számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a Honlapunk használatát.

 1.2.2. Használatot elősegítő sütik

 Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a Szolgáltató számára, hogy megjegyezhesse az Érintett Honlappal kapcsolatos választásait vagy az általa szolgáltatott információkat. Ezek segítségével tudja a Szolgáltató leginkább az Érintettek igényeihez igazítani a Honlapot. Ezek, a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 1.2.3. Külső szolgáltatók cookie kezelése a Honlapon:

 A Honlapon az alábbi külső szolgáltatók helyeztek el sütiket: 

Szolgáltató

Részletes információ a sütikről

google.com/analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

1.2.4.Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A Honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videókat, képeket, cikkeket stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.  Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha az Érintett rendelkezik felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az oldalra.

 1.2.5. Sütik engedélyezése vagy tiltása

A sütik kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett a Honlapon található „Elfogadom” gomb megnyomásával adja meg.

 Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne-e sütiket engedélyezni vagy nem. Amennyiben az Érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, úgy Honlapunkról automatikusan elnavigáljuk.

 Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Érintett nem lesz képes Honlapunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Google ChromeFirefoxMicrosoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 10Microsoft Internet Explorer 9Microsoft Internet Explorer 8Safari

 Amennyiben segítségre van szüksége a cookie-k beállításával vagy törlésével kapcsolatban, kérem, jelezze a jelen Tájékoztató 6. pontjában foglalt elérhetőségeken.

 

2. Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

 2.1. Adatkezelés tartalma

 Amennyiben az Érintettnek kérdése, problémája van, üzenetet kíván hagyni, konzultálni szeretne, vagy kezelésre kíván bejelentkezni, kapcsolatfelvételt kezdeményezhet a Szolgáltatóval a Honlapon a „Kapcsolat” menüponton keresztül az „Online foglalási űrlap” kitöltésével. Az Online foglalási űrlapon személyes adatok megadása szükséges.

A Szolgáltató egészségügyi szolgáltatására történő bejelentkezés létrejöhet telefonon vagy e-mailen keresztül is a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken. Ekkor a név, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges a kapcsolattartás céljából.

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Érintett tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban; a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége; időpontfoglalás

Érintett hozzájárulása

név, e-mail cím, telefonszám, kezelés időpontja, bejelentkezés tárgya és az üzenetben megadott egyéb személyes adatok

az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig


Az Érintett által megadott adatokból a Szolgáltató az időpontfoglaláshoz releváns adatokat – így az Érintett nevét, telefonszámát, a kezelés időpontját – az „online foglalási naptárban” (Google Calendar) rögzíti.

 A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását az Érintett bármikor jogosult kérni a 7. pontban foglalt elérhetőségeken.

 2.2. Közös adatkezelés

 Az „Online foglalási űrlap” kitöltése során megadott adatok az info[at]budapestfizio.hu e-mail címre (a továbbiakban: E-Mail Cím) kerülnek automatikusan továbbításra. Az E-Mail Címen keresztül közvetlenül is kezdeményezhető a kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval. Az E-Mail cím az alábbi szervezetek közös adatkezelésében áll (a továbbiakban együttesen: Közös Adatkezelők):

Név

Elérhetőség

Fiziopont Kft.

1122 Budapest, Alma utca 10. A. ép.

Wildner-Somogyi Nóra egyéni vállalkozó

1036 Budapest Lajos u.94-96

Ördögh Enikő  egyéni vállalkozó

1028 Budapest


Úgyszintén, az online foglalási naptár a Közös Adatkezelők közös kezelésében áll.

A Közös Adatkezelők mindegyike jogosult a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az adatkezelést elvégezni, így az E-Mail Címre beérkező üzeneteket feldolgozni és a személyes adatokat, valamint az időpontot rögzíteni az online foglalási naptárban. Ennek megfelelően a Közös Adatkezelők bármelyike jogosult az E-Mailben és az online foglalási naptárban foglalt személyes adatok megismerésére is.

Amennyiben az E-Mail üzenet címzettje kifejezetten a Közös Adatkezelők egyike, illetve a foglalási naptárban rögzített időpont kifejezetten a Közös Adatkezelők egyikének személyéhez kapcsolódik, úgy az Érintett személyes adatai vonatkozásában az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a továbbiakban ez az érintett Közös Adatkezelő minősül kizárólagos adatkezelőnek.

 2.3. Igénybe vett adatfeldolgozók

Név

Elérhetőség

Adatfeldolgozói Feladat

Total Studio Kft.

1043 Budapest Kassai utca 11. 4.em.24.

Honlap és E-mail tárhelyének biztosítása, Online foglalása űrlap (időpontfoglaló rendszer) működtetése

 3. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN

 3.1.Adatkezelés tartalma

A Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéhez a Rendelőben szükség van az Érintett személyes adatinak megadására, amely adatok kezelésére az alábbi feltételek mellett kerül sor:

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

név, e-mail cím, telefonszám

5 év

 

a szolgáltatás (kezelés) teljesítése, az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az érintett egészségi állapotának nyomon követése

Eüak. 4. §

kórelőzmények, Érintett panasza, igénybe vett szolgáltatás, elvégzett kezelések és az ezekkel kapcsolatos megállapítások, TAJ szám

30 év [Eüak. 30. §]

a számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése

Számvtv.

név, cím, igénybe vett szolgáltatás megnevezése, díja, számla azonosítószáma, számla kelte, fizetési határidő

8 év [Számvtv. 169. § (2)]

 Felhívjuk a Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt, a szolgáltatás nyújtáshoz és számla kiállításhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában szolgáltatást nyújtani az Érintett részére.

 3.2.Adattovábbítás

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Budapest Bank (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) kezeli. A terminált a B-Payment Szolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 4.) kezeli

Adattovábbítás Címzettje

Továbbított Adatok

Adattovábbítás Jogalapja

Budapest Bank (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Érintett azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja

Érintett hozzájárulása

 3.3. Igénybe vett adatfeldolgozók

Név

Elérhetőség

Adatfeldolgozói Feladat

Naturasoft Magyarország Kft.

1113 Budapest Bocskai út 77-79.

számlázási szolgáltatások

BéCsi 2000 Bt.

1131 Budapest Nővér utca 37.

könyvelési szolgáltatások

3.4. Szolgáltató helyettesítése

A Szolgáltató az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján jogosult az Érintett személyes adatait helyettes részére átadni, amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásában akadályoztatva van.

 Helyettesként eljáró személyek:

Wildner-Somogyi Nóra egyéni vállalkozó

1036 Budapest Lajos u.94-96

Ördögh Enikő  egyéni vállalkozó

1028 Budapest 


A helyettesítés alatti adatkezelésre a helyettes saját adatkezelési szabályzata irányadó.

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE AZ APPI Rehabilitációs Pilates Oktatói TANFOLYAM igényve vétele során

 4.1. Adatkezelés tartalma

A Szolgáltató Magyarországon egyedülállóan az Ausztrál Pilates és Fizioterápiás Intézet londoni központjával együttműködésben pilates oktatói tanfolyamot szervez, mellyel összefüggésben a személyes adatok kezelése az alábbi feltételekkel történik:

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

szolgáltatás teljesítése, oklevél kiállítása, kreditpontokhoz szükséges lejelentés, kapcsolattartás

Érintett hozzájárulása

név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, név, szakképzettség, diploma száma, működési/alapnyilvántartási száma

tanfolyam befejezésétől számított 5 év

 

a számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése

Számvtv.

név, cím, igénybe vett szolgáltatás megnevezése, díja, számla azonosítószáma, számla kelte, fizetési határidő

8 év [169. § (2)]


Felhívjuk a Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt, a szolgáltatás nyújtáshoz és számla kiállításhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában szolgáltatást nyújtani az Érintett részére.

 4.2.Igénybe vett adatfeldolgozók

Név

Elérhetőség

Adatfeldolgozói Feladat

APPI Education Ltd.

The Chapel Wellington Road, London  NW10 5LJ, United Kingdom

tanfolyam megtartása


5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 5.1.Panaszkezelés

 Amennyiben a Érintettnek a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Fogytv. 17/A. § (7) bekezdése

név, cím, igénybe vett szolgáltatás megnevezése, díja, a szolgáltatás igénybevételének és a kifogás bejelentésnek időpontja, a kifogás leírása

a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében: 5 év


Felhívjuk a Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában a panaszokat kezelni.

 5.2.Jelentkezés álláshirdetésekre

 A Szolgáltató a beérkezett pályázatokat tárolja.

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Szolgáltatónál betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel

Érintett hozzájárulása

kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok

a pályázat benyújtásától számított 6 hónap

 

 Felhívjuk a Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Érintett nem tud elektronikus úton jelentkezni a Szolgáltató által közzétett állásajánlatokra.

 5.3.Egyéb

 E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egészségügyi és személyes adatok biztonságos tárolása az ún. kezelőlapon, papír alapú dokumentációval történik és a Szolgáltató ezeket zárható irattároló szekrényben tárolja. Az adatoknak ehhez a köréhez kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 A Szolgáltató online tárolja az írásos kapcsolatfelvétellel, valamint az időpontfoglalással összefüggő személyes adatokat. Az adatokhoz a Közös Adatkezelőknek van hozzáférése.

 A Szolgáltató a szerverén tárolja továbbá az Érintettek részére kiállított számlák másolati példányát, melyekhez kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 7.AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 Fiziopont Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1122 Budapest, Alma utca 10. A. ép.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-185126

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

kapcsolattartó neve: Várhelyi Georgina

e-mail cím: info[at]budapestfizio.hu

telefon:06706239390

 

8. AZ ÉRINTETT JOGAI

 8.1. Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató az Érintett alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztató 9. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 8.2.Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

 8.2.1.Hozzáférés joga

 Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

 A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 8.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

 8.2.3.  A törléshez való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 8.2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

 (i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

(iii) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

 8.2.5. Értesítési kötelezettség

 A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

 8.2.6.  A tiltakozáshoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 8.2.7.Az adathordozhatósághoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 8.2.8.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (i) az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (ii) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan jogszabály teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (iii) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 Az Érintett jogainak érvényesülése érdekében az Érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 A Szolgáltató automatikus döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez.

 8.2.9. Adatvédelmi incidens

 Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

 Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

9.FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Minden olyan személy, aki az Infotv. megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

 Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz a 7. pontban megjelölt elérhetőségeken.

 Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi elérhetőségeken:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 10. INCIDENSKEZELÉS

A Szolgáltató rendszergazdája folyamatosan figyeli a kritikus hálózatbiztonsági eseményekről és sérülékenységekről közzétett figyelmeztetéseket, riasztásokat. Incidens esetén a rendszergazda tájékoztatja a Szolgáltatót és együtt minősítik az incidenst a körülmények ismeretében. A Szolgáltató az incidens súlyának ismeretében dönt a következményekről, az incidens kezeléséről, a hibák javításáról.

 Incidens esemény bekövetkeztekor vagy ennek alapos gyanúja esetén arról eseti jelentést kell készíteni.

 Amint a Szolgáltató tudomására jut egy esetleges adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

 Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) mindenkori kapcsolati pontjára (http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html) kell eljuttatni.

 A Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 11. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon tette közzé és a Rendelőben elhelyezte, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről az Érintetteket a Honlapon közzétett közleményben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal. 

 

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 27.